Gamla stugan på Gonäsheden - Dan Anderssons sista bostad.

Gamla stugan Baksidan nymålat Falu rödfärg

En nymålad stuga myser och tar det lugnt i sensommarvärmen helt ovetandes om att Maria Norgren snart ska få Björkmanska kulturpriset 2020.

Saxat från kommunens hemsida:

Maria Norgren får Björkmanska kulturpriset

Björkmanska kulturpriset 2020 tilldelas Maria Norgren. Priset delas årligen ut av kultur- och fritidsnämnden.

Prissumman utgörs av den årliga avkastningen från makarna Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond. I år är priset 131 000 kronor. Prisets syfte är att uppmärksamma personer i Ludvika som gjort en värdefull insats inom hembygdsvård.

Gamla stugan

Maria Norgren nominerades för sitt arbete med att renovera ”Gamla stugan” på Gonäsheden. Gamla stugan är en för sekelskiftet 1900 mycket vanlig hustyp som i dag ofta byggts om och förändrats eller är helt borta. Av den anledningen är det också viktigt att man bevarar även de vanliga hustyperna då de ofta försvinner och man inte hinner reagera förrän långt senare att det plötsligt har blivit väldig få kvar.

Byggnader kan ses som tidsdokument som berättar något om vår historia. Det är viktigt att vi kan läsa av vår omgivning och både se och förstå, inte bara byggnadstekniker, utan även den sociala kontexten hur man levde och var man bodde geografiskt i trakten bland annat.

Samhällshistoriskt värde

Denna typ av byggnad var typisk som bostad för arbetare och småbönder och har därigenom ett samhällshistoriskt och socialt värde. På Gonäsheden kan vi just se en sådan byggnad i oförvanskad skepnad.

Byggnaden har mycket att berätta om traditionella byggnadstraditioner, material och tekniker vilket Norgren har närmat sig med finkänslighet och lyhördhet. Byggnaden är troligtvis uppförd under 1850-talet men restaureringen utgår från en senare epok och har återställts både exteriört och interiört till 1920-talet.

Koppling till Dan

Stugan har även koppling till skalden Dan Andersson. Det var till denna stuga som Dan Andersson och Olga skulle flytta, innan han strax innan flytten förolyckades.

Maria Norgren som är skådespelare, väver in detta i en dramatiserad visning som allmänheten kan komma och se under Dan Andersson-veckan bland annat. Visningen blir en viktig pusselbit i berättelsen om Dan Andersson. På detta sätt har Norgren blåst liv i Gamla stugan och förenar därmed ett viktigt kulturarv i Ludvikabygden med en funktion.”

Artikeln fanns tidigare på Ludvikas hemsida.

Hela artikeln finns här: https://www.ludvika.se/nyheter-och-servicemeddelanden/nyheter/2019-12-12-maria-norgren-far-bjorkmanska-kulturpriset

Länk till DT (Dalarnas Tidningar): https://www.dt.se/artikel/maria-norgren-overlycklig-jag-ropade-till-alla-ungar-att-jag-fatt-prisetKommentarer inaktiverade.